De Santvoort

de santvoort

psychotherapie praktijk

Geheimhouding

De psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij/zij kan dus alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of Arbodienst. De psychotherapeut mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. De psychotherapeut heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij/zij over uw behandeling overleg wil plegen met collega's, maar op deze collega’s rust dan eenzelfde geheimhoudingsplicht.
Als de therapie door een verzekeringsmaatschappij wordt vergoed, is de psychotherapeut verplicht een beperkt aantal gegevens over u te presenteren aan die verzekeraar.