De Santvoort

de santvoort

psychotherapie praktijk

Psychotherapeut en cliënt

Wat mag een psychotherapeut wel en niet?
Een psychotherapeut moet zich bij de uitoefening van zijn beroep aan bepaalde regels houden. Deze regels staan in de beroepscode voor psychotherapeuten. In de beroepscode staat onder andere dat een psychotherapeut zorgvuldig te werk moet gaan, met respect voor u als cliënt. Uw psychotherapeut mag u nergens toe dwingen. Als de psychotherapeut u vraagt iets te doen of te zeggen en u wilt dat niet, hoeft u daar geen gevolg aan te geven.
Verder stelt de beroepscode duidelijk dat er sprake is van een strikt beroepsmatig contact. Zo is het niet toegestaan om contact te hebben buiten de therapie om. Uw psychotherapeut mag u bijvoorbeeld ook niet vragen werkzaamheden voor hem of haar te verrichten en hij of zij mag geen dure cadeaus van u aannemen. Omgekeerd is het zo, dat de psychotherapeut van u mag verwachten dat u hem of haar met respect bejegent en dat u zich aan afspraken houdt.