De Santvoort

de santvoort

psychotherapie praktijk

Wat aan psychotherapie vooraf gaat en het verloop van de behandeling

Voor de psychotherapie van start kan gaan moet eerst duidelijk zijn wat er aan de hand is. Tijdens de eerste gesprekken zal de psychotherapeut proberen om uw problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Hij/zij zal u vragen stellen over uw huidige situatie, uw werk,uw hobby’s, uw relatie(s). Van groot belang is ook uw voorgeschiedenis.


Ook zal de psychotherapeut u vragen wat u tot nu toe heeft geprobeerd om uw problemen op te lossen en wat u nu wilt; welke ideeën u heeft over het veranderen van uw situatie.
De psychotherapeut maakt ook een inschatting van uw incasseringsvermogen en van uw persoonlijke omstandigheden om te beoordelen of psychotherapie een passende vorm van hulp is. Een psychotherapie kan heftige gevoelens los maken en angst of spanning met zich meebrengen. Dat moet u wel aankunnen.
In een eerste adviesgesprek zal de psychotherapeut de mogelijkheden voor psychotherapie met u bespreken en u een voorstel doen voor een bepaalde vorm van therapie. Hij zal u ook in grote lijnen uitleggen wat de therapie inhoudt. Op basis van de gekregen informatie kunt u beslissen of de therapie u iets lijkt. Het is verstandig om er rustig over na te denken, voor u een beslissing neemt. Misschien wilt u meer weten over de voorgestelde therapie en heeft u nog vragen; verlang gerust uitleg van eventuele vaktermen.
Als u na de intake besluit om in psychotherapie te gaan, begint de eigenlijke therapie.


Psychotherapie is een proces, dat gepaard gaat met hobbels, met ups en downs. Het is niet zo dat u zich iedere week wat beter gaat voelen. Psychotherapie is vaak hard werken. Het kan zijn, dat u zich soms slechter voelt, of het idee hebt dat u vastloopt. Dat is vaak onvermijdelijk, omdat nare of moeilijke dingen het onderwerp zijn van de therapie. Dat hoort allemaal bij de therapie. Maar uiteindelijk moet u er beter van worden. Een psychotherapeut helpt u door de moeilijke perioden heen.
Om het verloop van een psychotherapie weer te geven, zouden we de therapie kunnen indelen in fasen: een oriëntatiefase, een werkfase en een eindfase. Een dergelijke schematische indeling komt niet letterlijk overeen met de werkelijkheid; hoe de fasen er precies uitzien, is voor elke therapie anders.
De beginperiode is de
oriëntatiefase. U verkent samen met de psychotherapeut het probleem of de problemen en langzamerhand wordt duidelijk waar u in de therapie naartoe werkt. Ondertussen raakt u meer bekend en vertrouwd met elkaar. Deze fase neemt meerdere gesprekken in beslag. Na enkele gesprekken stelt de psychotherapeut een behandelplan op.
Daarna volgt de
werkfase. In deze periode werkt u met de hulp van uw psychotherapeut aan uw problemen. Hoe dat in zijn werk gaat, verschilt van persoon tot persoon. In de gesprekken kan van alles aan de orde komen: hoe het de afgelopen periode is gegaan, wat er goed gaat, wat u dwarszit, dingen van vroeger die besproken moeten worden. Deze fase kan enkele maanden in beslag nemen, soms langer.
Als u zich beter voelt en/of het doel van de therapie is bereikt, volgt de
eindfase van de therapie. U bouwt het contact af of u stopt, in overleg met de psychotherapeut.