De Santvoort

de santvoort

psychotherapie praktijk

Verwijzing, duur en kosten van de behandeling

Psychotherapie is een behandeling in de 'tweede lijn'. Dat betekent dat de behandeling in de regel intensiever en langduriger is dan de behandeling in de 'eerste lijn' door een GZ-psycholoog. Aan de behandeling zijn geen kosten verbonden, omdat psychotherapie onder de basisverzekering voor ziektekosten valt en dus door de zorgverzekering wordt vergoed. Wel is het noodzakelijk dat er door de huisarts een verwijsbrief voor psychotherapie wordt opgemaakt. De behandeling die een psychotherapeut biedt is niet gebonden aan een bepaald aantal zittingen; psychotherapie is vooral bedoeld voor mensen met problemen die meer tijd vragen dan mogelijk is in geval van behandeling in de eerste lijn.